Pomoc psychiatryczna dla dzieci

790

Około 400-500 nowych przypadków trafia rocznie na oddział BUGL / Barna og unglingageðdeild Landspítalans / Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Oczekiwanie na pierwsze przyjęcie jest bardzo zróżnicowane. Przypadki sortowane są według priorytetu. Dzieci wymagające natychmiastowej opieki są przyjmowane poza kolejnością. Niektóre muszą czekać na przyjęcie tylko 3 miesiące, a niektóre nawet rok czasu. W tej chwili jest około 100 dzieci oczekujących na przyjęcie.

W ostatnim czasie parlament zajmował się tą sprawą ponieważ oczekiwanie dzieci na pomoc jest zbyt długie.