Poszukiwany

480

Ratownicy Björgunarsveiti Suðurland, poszukują mężczyzny, który wczoraj, w towarzystwie dwóch innych, osób wyruszył pieszo z Baldvinsskála w Fimmvörðuháls w stronę lodowca Eyjafjallajökull. Dwóch mężczyzn zeszło wczoraj z góry, lecz trzeci turysta odłączył się w czasie marszu od reszty, prawdopodobnie we mgle jaka tam panowała, i nie powrócił z wyprawy. Zła widoczność jaka była w ciągu dnia na lodowcu, dodatkowo utrudniała ratownikom poszukiwania.