Potrzebny jest ośrodek dla uchodźców

2268

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, trwają obecnie prace związane z dokładnym przeglądem ustawy o cudzoziemcach, którzy przybywają do Islandii i starają się m.in. o azyl. Powodem tego jest plan utworzenia centrum pomocy dla uchodźców ubiegających się o azyl.

To umożliwi oddzielenie zwykłych ludzi uciekających za granicę z powodu trudnej sytuacji w ich kraju, od osób, które mogą stanowić zagrożenie, mówiła Minister Ólöf Nordal.

Jednym z powodów, które przyczyniły się do rewizji ustawy jest duże niebezpieczeństwo jakie może się kryć za osobami przyjeżdżającymi do kraju i starającymi się o azyl.

Jednym z powodów, które przyczyniły się do rewizji ustawy jest m.in. zdarzenie, o którym jest głośniej w ciągu ostatnich tygodni. Mowa o dwóch mężczyznach, którzy przybyli z Danii – gdzie złożyli wniosek o azyl.

Jeden z tych mężczyzn nie krył swojego podziwu dla Państwa Islamskiego, czym zwrócił na siebie uwagę.

Policja uważa, że mężczyźni mogą być niebezpieczni dla otoczenia i w związku z tym wystąpiono o pozwolenie na zatrzymanie ich w areszcie. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek policji i mężczyzn wypuszczono. Mimo tego pozostają pod nadzorem policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyglądało się temu, w jaki sposób różne instytucje reagują na przybycie nowych uchodźców i dlatego rozpoczęto prace nad przeglądem ustawy o cudzoziemcach.

Minister uważa, że cała procedura dotycząca dokładnego przeanalizowania i zbadania osób, które przybywają do Islandii oraz sprawdzenia, po co tu przybywają powinna być przeprowadzona jak najszybciej od czasu ich przyjazdu do kraju. Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa tych osób oraz społeczeństwa. Dodatkowo, należy bezzwłocznie podjąć szczególne środki ostrożności, kiedy zaistnieje przypuszczenie o zagrożeniu.

Analiza musi być wykonana natychmiast. Aktualnie poszukujemy najlepszego wyjścia i staramy się znaleźć odpowiedź na to, jak można to lepiej zorganizować. Azylanci są zwykłymi ludźmi, którzy uciekają ze swoich krajów z powodu różnych sytuacji, ale niektóre jednostki mogą być niebezpieczne. Zawsze musimy dążyć do zrównoważenia tego z naszym bezpieczeństwem narodowym – powiedziała Ólöf Nordal.

Główną ideą jest to, że powstanie centrum dla osób, które przyjechały do kraju, aby ubiegając się o azyl. Osoby te będą odbierane oraz otrzymają zakwaterowanie w ośrodku, którego działanie opierać się będzie na współpracy Urzędu Imigracyjnego, pracowników socjalnych i Narodowego Komisarza Policji – wyjaśnia Nordal.

Opublikowany w: