1.8 C
Reykjavík
3 lutego 2023

Przedstawiciele służby zdrowia chcą ograniczenia fajerwerków

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Urząd ds. Zdrowia Publicznego z Reykjaviku uważa, że wskazane jest, aby sprzedaż dużych zestawów fajerwerków dla ogółu społeczeństwa została ograniczona i aby tego typu fajerwerki były używane tylko podczas oficjalnych pokazów sztucznych ogni, które wymagają oficjalnego zezwolenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości zasugerowało ostatnio ograniczenie sprzedaży i używania fajerwerków tylko do kilku dni w okolicach Sylwestra, jednak Urząd ds. Zdrowia Publicznego uważa, że stwarzanie niezdrowej sytuacji dla krótkotrwałej rozrywki jest obecnie nie na miejscu.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nowy projekt z przepisami sugerującymi skrócenie okresu sprzedaży fajerwerków. W projekcie jest także zaproponowane skrócenie okresu w jakim można korzystać z fajerwerków do trzech dni.

Urząd ds. Zdrowia Publicznego w Reykjavíku stwierdził w swoim komentarzu, że ograniczenia te będą trudne do wyegzekwowania.
Doświadczenie pokazuje, że korzystanie z fajerwerków już teraz odbywa się poza aktualnie dopuszczalnym okresem, zarówno w dniach przed, jak i po Sylwestrze, ale także w innych porach roku. Urząd ds. Zdrowia Publicznego uważa, że przepisy powinny być surowsze, dając gminom możliwość zakazania używania fajerwerków na ich terenie.

Urząd ds. Zdrowia publicznego twierdzi, że niedopuszczalne jest tworzenie niezdrowych warunków na obszarach miejskich, które powstają przy nieograniczonym korzystaniu z fajerwerków przez społeczeństwo. W najgorszych przypadkach może być wystarczająco dużo zanieczyszczeń, aby konkurować z klęską żywiołową. Urząd uważa również za pożądane zakazanie publicznej sprzedaży dużych fajerwerków, oraz wprowadzenie ograniczeń dotyczących liczby fajerwerków, które może kupić jedna osoba.

To „anachronizm polegający na tworzeniu sytuacji szkodliwych dla zdrowia publicznego”, komentują przedstawiciele służby zdrowia.

Propozycje Urzędu ds. Zdrowia Publicznego w Reykjaviku zostały przedstawione na spotkaniu z Komitetem ds. Środowiska i Zdrowia w Reykjaviku.
Protokół ze spotkania zawierał formalne oświadczenie większości członków komitetu, w którym organizacja w pełni zgodziła się ze stanowiskiem Urzędu ds. Zdrowia Publicznego.
Smutne było, że szansa ta nie została wykorzystana do wprowadzenia bardziej skutecznych i radykalnych zmian, takich jak zakazanie szczególnie niebezpiecznych fajerwerków lub ograniczenie liczby zakupów fajerwerków przez mieszkańców.


Krótkotrwała rozrywka nie może usprawiedliwić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Z drugiej strony, komitet Partii Niepodległości i członkowie Partii Centralnej uważają, że w ramach jurysdykcji miasta nie leży decydowanie o tym jakie fajerwerki będzie można lub nie można sprzedawać.
Nie zgodzili się również z tym, że należy nałożyć ograniczenia na to, ile fajerwerków każda osoba może kupić lub ile fajerwerków będzie importowanych.

Na Islandii Sylwester tradycyjnie obchodzony jest przy ogniskach i z fajerwerkami. W ostatnich latach wzrosły obawy o bezpieczeństwo tych obchodów, zwłaszcza na gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -