Przełom w negocjacjach między związkami a rządem

2347

Oczekuje się, że ostatnie negocjacje, które były prowadzone między związkami zawodowymi VR, LÍV, Flóabandalagið i Stéttarfélag Vesturlands a władzami kraju, mogą doprowadzić do podpisania nowej umowy zbiorowej, co spowoduje przerwanie strajków.
Wszystkie te związki zagroziły przeprowadzeniem szeroko zakrojonej akcji strajkowej, która miałaby poważne konsekwencje.
Fala strajków, która jest planowana przez członków wszystkich tych związków grozi paraliżem ważnych sektorów gospodarki. Do strajków przygotowują się pracownicy branż turystycznej, obsługi naziemnej lotnisk i sprzedawcy.
Zgodnie z zapowiedzią, projekt porozumienia powinien być gotowy już jutro, a do piątku powinna powstać ostateczna wersja do zatwierdzenia.
Projekt nowej umowy zbiorowej, przewiduje stopniowy wzrost minimalnych płac wszystkich członków związków do 300.000 isk. Wzrost ten ma zostać rozłożony na okres trzech lat, do 2018.
Pomimo tego, że udało się tym związkom dojść do porozumienia z władzami kraju, nadal trwa spór pomiędzy Stowarzyszeniem Pielęgniarek, BHM i SGS, które nadal planują strajki.

Opublikowany w: