Przygotowania do poszukiwań ropy

619

Ministerstwo przemysłu  ogłosiło, że w sierpniu odbędzie się kolejny przetarg na poszukiwania ropy naftowej w okolicy Dreki (Drekasvæðin). Jak podano w ogłoszeniu, jest to duży projekt, z którym wiążą się specjalne prace przygotowawcze. Mają one rozpocząć się już w czerwcu, wtedy też odbędzie się pierwsze spotkanie w Stavanger w Norwegii z przedstawicielami koncernów paliwowych.
Podobna aukcja była zorganizowana w roku 2009, ale wówczas nie wszystko poszło zgodnie z planem. Od tego momentu wiele się zmieniło w prawodawstwie i wprowadzone zostały też odpowiednie poprawki do umów.