9.8 C
Reykjavík
10 sierpnia 2022

Racjonalne wydatki na opiekę zdrowotną

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Według danych opublikowanych we Wskaźniku Wyników Leczenia, przygotowanym przez Economist Intelligence Unit, islandzkie wydatki na opiekę zdrowotną są jednymi z najbardziej efektywnych w Europie.

Analizie poddano 166 państw. Porównywano wydatki indywidualnych obywateli na opiekę zdrowotną oraz wyniki leczenia, analizowane na podstawie takich czynników jak długość życia i śmiertelność noworodków.

System zdrowotny kwalifikuje się jako efektywny, jeżeli w rankingu wyników leczenia znajduje się wyżej niż w rankingu wydatków.

Wyniki niekoniecznie proporcjonalne do wydatków

W rankingu wyników Islandia zajęła 163 miejsce na 166 (licząc w kolejności od najgorszego do najlepszego wyniku) – lepszy wynik uzyskały tylko Japonia, Singapur oraz Szwajcaria. Jednak w kwestii wydatków Islandia zajęła 149 miejsce (3,865 dolarów na osobę), co czyni islandzki system zdrowotny relatywnie efektywnym.

Jeżeli chodzi o rezultaty leczenia, dwa kraje otrzymały wynik identyczny z islandzkim: Australia oraz Włochy. Niemniej jednak, aby otrzymać taki wynik, Australia wydaje na jednego obywatela 6,173 dolarów amerykańskich, a więc 60% więcej niż Islandia. Natomiast Włochy utrzymują tak wysoki wynik przy pomocy niższych kosztów – wydaje się tam 3 044 dolarów na osobę. Z tego powodu włoski system zdrowotny uznano za bardziej efektywny od islandzkiego.

Szósty najbardziej efektywny system w Europie

Tylko w pięciu europejskich państwach system zdrowotny jest bardziej efektywny niż w Islandii: w Albanii, Bośni i Hercegowinie, we Włoszech, w Hiszpanii oraz na Cyprze. Trzy spośród tych krajów – Cypr, Włochy i Hiszpania – znalazły się w rankingu wyników leczenia tak wysoko jak Islandia.

Z kolei Dania wydaje na system zdrowotny aż 6 307 dolarów na osobę (miejsce 162/166), ale zajęła zaledwie 136 miejsce w rankingu wyników leczenia. Koszty są zatem o 63% wyższe niż na Islandii, a mimo to, w kategorii rezultatów leczenia Dania znajduje się 27 miejsc niżej niż Islandia.

Strona internetowa Medigo zilustrowała efektywność poszczególnych państw w wykorzystywaniu budżetu na opiekę zdrowotną.

eu
Zdjęcie Medigo

Ilona Dobosz

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -