Raport o stanie gospodarki

877

Islandzka Izba Handlowa wydała 70-cio stronicowy raport, na temat sytuacji gospodarczej w Islandii. Jest on dostępny za darmo, w języku angielskim i każdy zainteresowany może go pobrać TU.
Zapotrzebowanie na taki raport jest bardzo duże i dlatego Izba Handlowa zdecydowała się na jego wydanie. Główny powód do napisania raportu w języku angielskim wynikał z „braku przepływu odpowiednich i rzetelnych informacji, które w szczególności dotyczą ostatnich wydarzeń w gospodarce i polityce Islandii. Raport ten ma za zadanie, rzucić światło na obecną sytuację ekonomiczną, biznesową i polityczną kraju.”
W komunikacie prasowym podano również, że „pomimo trudności z jakimi boryka się gospodarka, 
na rynku nadal funkcjonują dobrze prosperujące firmy islandzkie.”
W raporcie zebrane zostały wszystkie dane dotyczące upadku banków, od początku kryzysu w 2008 roku, aż do dnia dzisiejszego. Można w nim przeczytać  m.in. że Rząd Islandii, od samego początku podejmował i podejmuje działania, które mają na celu przezwyciężenie przeszkód na drodze  rozwoju gospodarczego kraju.