Rośnie liczba Polaków na Islandii

8034

W dniu 1 lipca 2019 r. w Islandii mieszkało 46 717 cudzoziemców. Od 1 grudnia 2018 r. liczba ta wzrosła o około 2561 osób, czyli 5,8%. W tym samym okresie liczba obywateli Islandii zamieszkujących Islandię wzrosła o 0,4%. Liczby te zostały niedawno opublikowane przez islandzkie Biuro Ewidencji Ludności.

Większość cudzoziemców mieszkających w Islandii pochodzi z Polski – obecnie jest to 19 909 osób. Około 4388 osób ma obywatelstwo litewskie. Liczba obywateli polskich zamieszkujących Islandię wzrosła od 1 grudnia ubiegłego roku o 3,7%, czyli o 719 osób, podczas gdy w tym samym okresie liczba obywateli litewskich wzrosła o 7,2%, czyli o 294 osoby.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Opublikowany w: