Rośnie liczba potrzebujących…

620

Organizacja Aflið, walcząca przeciwko przemocy domowej i seksualnej, podała do wiadomości, że w ubiegłym roku, wzrosła liczba osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Nigdy wcześniej w historii organizacji, nie było aż tylu osób, które potrzebowały skorzystać z rozmowy i pomocy specjalistów. W ubiegłym roku o pomoc do Aflið, zwróciło się 427 osób, a w roku 2009,  z poradni skorzystały 324 osoby.
Z raportu przedstawionego przez organizację, wynika, że w ubiegłym roku do  Aflið zwróciły się o pomoc 82 nowe osoby, 48 kobiet, 8 mężczyzn i 26 rodzin. Wzrost liczby prywatnych rozmów i wywiadów środowiskowych na przestrzeni ostatnich lat, wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, które świadczy organizacja Aflið. Ponadto aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym odpowiednie usługi, wewnątrz firmy przeprowadzono restrukturyzację.