Różnice w zatrudnieniu ze względu na płeć

2696

W grupie 31 krajów, badanych pod kątem zatrudnienia ze względu na płeć, czyli różnicy między udziałem mężczyzn i kobiet w rynku pracy Islandia znalazła się na 7. miejscu.

W grupie wiekowej od 20 do 64 lat pracuje 86,5 procent mężczyzn, w porównaniu do 80,5 procent kobiet, co daje 6-procentową różnicę.

Tylko Bułgaria, Łotwa, Litwa, Finlandia, Norwegia i Szwecja mają mniejszą różnicę w zatrudnieniu biorąc pod uwagę płeć.

Największa różnica zatrudnienia pod względem płci jest na Malcie, gdzie pracuje 80,3 procent mężczyzn i 51,9 procent kobiet.

Wskaźniki zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 lata są wyjątkowo wysokie w Islandii. 83,6 procent Islandczyków w wieku około 64 lat nadal jest aktywnych zawodowo i pracuje. Procent ten jest o wiele wyższy od średniej, jaka obowiazuje w UE, która wynosi 52,1 procent.

Pełen raport Eurostatu można zobaczyć TUTAJ.

Opublikowany w: