Rozpoczęto projekt walki z przemocą seksualną wobec dzieci

953

Wspólny projekt premier, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Opieki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury uruchomiony został w celu podniesienia świadomości mieszkańców Islandii na temat przemocy seksualnej wobec islandzkich dzieci. Ma on zachęcić mieszkańców do zgłaszania przypadków wykorzystywania i nadużyć seksualnych, których ofiarami są nieletni.

- REKLAMA -

Obecnie projekt zajmuje się masową dystrybucją pocztówek, które przypominają opinii publicznej o tym, jak poważną sprawą jest przemoc seksualna skierowana w stronę dzieci. Zachęca ona do komunikacji z serwisami, zajmującymi się opieką nad dziećmi poprzez dzwonienie pod numer 112 w przypadku wykorzystywania dzieci – pisze o tym mbl.is.

Islandia chce podnieść świadomość obywateli w tej bardzo poważnej kwestii w ramach kooperacji z Konwencją Rady Europy, w której znajduje się ustęp o ochronie dzieci przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu i niegodziwemu traktowaniu seksualnemu.

- REKLAMA -

Wspólny wysiłek ministerstw ma prowadzić do wychowania dzieci w ich prawie do życia wolnego od przemocy, nadużyć, a także od gróźb. Celem projektu jest również kształcenie dorosłych i ich edukacja na temat rozmów ze swoimi dziećmi o trudnej kwestii przemocy seksualnej. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Opieki Społecznej.

Opublikowany w: