Rozwój branży turystycznej i budowlanej doprowadziły do wzrostu handlu ludźmi

„Najwyższy czas, aby władze wypełniły swój obowiązek wyeliminowania handlu ludźmi, ponieważ cierpliwość tych, którzy widzą katastrofalne skutki tego handlu, już dawno minęła”...

3273

„Najwyższy czas, aby władze wypełniły swój obowiązek wyeliminowania handlu ludźmi, ponieważ cierpliwość tych, którzy widzą katastrofalne skutki tego handlu, już dawno minęła” czytamy w oświadczeniu dyrektorów Federacji Pracowników Ogólnych i Specjalnych w Islandii ( SGS).

Federacja zorganizowała spotkanie w zeszły piątek, podczas którego omawiano takie zagadnienia, jak dumping społeczny i przestępczość zorganizowana na islandzkim rynku pracy.

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) jest federacją zrzeszającą 19 związków zawodowych z sektora prywatnego i  sektora publicznego w Islandii. Dyrektorzy federacji twierdzą, że jedną z konsekwencji gwałtownego wzrostu w branży turystycznej i budowlanej jest wzrost dumpingu socjalnego na rynku pracy i bezpośrednie nadużywanie osób przybywających do Islandii w celu podjęcia pracy.

Termin dumping społeczny opisuje praktykę wykorzystywania przez pracodawców tańszej siły roboczej, niż jest to legalnie dostępne. O dumpingu społecznym mówimy, gdy pracownicy z zagranicy wykonują pracę za niższe wynagrodzenie i w gorszych warunkach, niż ich islandzcy współpracownicy a także kiedy pracodawcy zatrudniają wolontariuszy zamiast opłacanych pracowników.

Zgodnie z islandzkim prawem praca nieodpłatna jest uzasadniona jedynie w przypadku organizacji humanitarnych lub organizacji niosących pomoc, prac związanych z ochroną przyrody lub prac, które nie zostałyby wykonane w inny sposób.

Dyrektorzy twierdzą, że handel ludźmi jest jedną z najgorszych form dumpingu socjalnego i że związki zawodowe czekają już dwa lata na rządowy plan działania, aby rozwiązać ten problem.
„Pomimo międzynarodowej walki z handlem ludźmi problem ten w ostatnich latach nasilił się i prawdopodobnie nadal będzie rósł” – czytamy na stronie internetowej SGS.
„Konieczne jest, aby związki, władze i społeczeństwo były świadome rosnącego zagrożenia handlem ludźmi”.

ruv.is/mmn

Opublikowany w: