Salmonella

590

 Firma Matfugl ehf z siedzibą w Mosfellsbær Völuteigi 2, zawiadamia, że seria świeżego kurczaka o numerze 011-10-43-2-25 może być zarażona salmonellą. Konsumenci proszeni są o zwrot zakupionego towaru, o numerze zgodnym z podanym w ogłoszeniu, w miejscu zakupu lub w siedzibie firmy.
Zapewne wszyscy pamiętają, że nie tak dawno doszło do zarażenia salmonellą również w zakładzie drobiarskim Reykjagarði.