Spadło zużycie paliw kopalnych przez islandzki przemysł rybny

2574

Islandzkie rybołówstwo jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów paryskiego porozumienia. Do 2030 roku islandzki przemysł rybny może ograniczyć zużycie paliw kopalnych o 54% w porównaniu z rokiem 1990. Przemysł ten ograniczył już zużycie paliw kopalnych o 43% w porównaniu z 1990 roku dzięki różnym czynnikom, w tym bardziej wydajnym statkom i koncentracji sektora, co spowodowało, że mniej kutrów prowadzi połowy na tych samych łowiskach.

Poważne zmniejszenie zużycia paliw kopalnych
Zgodnie z raportem dotyczącym środowiska, przygotowanym przez firmę Fisheries Iceland, zużycie paliw kopalnych spada o 4% rocznie od przełomu lat 1996/97, gdy osiągnęło swój szczytowy poziom. W ciągu tych lat islandzka flota rybacka była bardzo aktywna na wodach Arktyki na wschód od Svalbardu. Nowsze, bardziej wydajne trawlery zużywają mniej paliwa, co również zapewnia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w tej branży.

Obecnie trwają prace nad ograniczeniem zużycia paliw kopalnych przez rybołówstwo dzięki ułatwieniu statkom podłączania się do sieci elektrycznej w portach. Teraz statki, stojąc w porcie, mają uruchomione silniki. Oczekuje się, że te i inne działania pozwolą ograniczyć do 2030 roku zużycie paliw kopalnych o 19%. Do tego czasu przemysł rybny będzie zużywał o 54% mniej paliw kopalnych niż w roku 1990, co przekłada się na zmniejszenie zużycia oleju napędowego o 134 000 ton.

Islandzka flota rybacka jest największym emiterem dwutlenku węgla na Islandii. W 1990 roku branża ta była odpowiedzialna za 19,5% emisji dwutlenku węgla i metanu, czyli gazów silnie wpływających na globalne zmiany klimatyczne. W 2014 roku emisja obniżyła się do 9,7%.

Grupa GMT/Teresa Trzcionka

 

Opublikowany w: