Spodziewane obniżki cen

3362

Analitycy Islandsbanki przewidują, że poziom cen we wrześniu zmniejszy się 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jeżeli prognozy sprawdzą się, wówczas inflacja pozostanie na niezmienionym poziomie 2,2 proc, czyli ponownie poniżej poziomu inflacji zakładanego przez bank centralny Islandii.

Sierpniowe zakończenie okresu wyprzedaży spowoduje, jak zazwyczaj, duży wzrost poziomu cen. W poprzednim miesiącu ceny odzieży i obuwia wzrosły stosunkowo w nieznaczny sposób, odmiennie niż miało to miejsce w latach poprzednich. W związku z tym analiza Islandsbanki mówi o nieznacznie większym wzroście cen we wrześniu tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 roku.

W analizie zakłada się, że zakończenie okresu wyprzedaży wpłynie na podwyższenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 0,24%, w tym 0,19% będzie wynikiem wzrostu cen odzieży i obuwia. Wpływ wzrostu cen odzieży i obuwia na wskaźnik cen jest wyższy niż w roku ubiegłym, lecz mniejszy niż był zazwyczaj w tym okresie, gdyż znacząco obniżył się wpływ tej grupy produktów na jego wartość.

Spadek cen paliw oraz biletów lotniczych.

Wrzesień jest kolejnym miesiącem, w którym spodziewana jest również znacząca obniżka poziomu cen w sektorze rynku lotniczego oraz transportu drogowego. Ocenia się, że najbardziej obniżą się wartości taryf lotniczych, ponad to z badań zawartych w analizie Islandsbanki wynika również, że odnotowano znaczący spadek cen biletów w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Także rafinerie zdecydowanie obniżyły ceny paliw, które od sierpniowych pomiarów wskaźnika cen przeprowadzonych przez urząd statystyczny Islandii, zmniejszyły się łącznie o 5,3%.

Spośród innych towarów i usług, szacuje się, że sierpniowa obniżka cen artykułów w sklepie Ikea o 2,8%, może mieć zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na kształtowanie się cen mebli i wyposażania mieszkań we wrześniu. Sklep posiada duży udział w rynku i największy wpływ na wysokość cen w najtańszej części tego sektora. We wrześniu spodziewany jest 1,8 procentowy spadek cen mebli i wyposażania mieszkań, która obniży wskaźnik w tym okresie o 0,03%. Szacuje się, że wzrost cen w sektorze mieszkaniowym wpłynie podwyższająco na wskaźnik o 0,16%.

Wzrost cen najmów mieszkań, który najlepiej odzwierciedla ceny rynkowe nieruchomości szacowany jest na 0,16% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na koniec analizy mowa jest o powtarzającym się, jesiennym wzroście cen na usługi związane z czasem wolnym, rekreacją i sportem, który będzie miał wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,08%.

Autor: Marek Krawczyk
Opublikowany w: