Spotkanie z kandydatami na prezydenta

983

25 czerwca, w poniedziałek, w budynku ratusza w Reykjaviku, odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na prezydenta, podczas którego kandydaci zaprezentują się młodzieży.

Rada Młodzieży, działająca przy Radzie Miasta, zachęca wszystkich młodych ludzi do wzięcia udziału w tym spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Młodzieży/ Landssamband Æskulýðsfélaga i stowarzyszenie Áttavitann.

Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów, wszyscy kandydaci potwierdzili swój udział. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 20:00 do 22:00.

Opublikowany w: