Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie jedynie 1,7%

Dzięki boomowi gospodarczemu, Islandczycy cieszą się niemal nieograniczonym wyborem na rynku pracy. Najnowsze wyniki udostępnione przez Urząd Statystyczny...

3223

Dzięki boomowi gospodarczemu, Islandczycy cieszą się niemal nieograniczonym wyborem na rynku pracy. Najnowsze wyniki udostępnione przez Urząd Statystyczny Islandii (Hagstofa Íslands) wskazują, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła jedynie 1,7%.

Ekonomiści zwykle uważają stopę bezrobocia na poziomie 3–4% za „naturalną”, ponieważ odpowiada ona odsetkowi osób, które statystycznie w danym momencie są w okresie pomiędzy zatrudnieniami w dwóch różnych miejscach lub właśnie poszukują nowej pracy. Obecna stopa bezrobocia okazuje się być jeszcze bardziej imponująca, gdy weźmiemy pod uwagę wysoki współczynnik aktywności zawodowej wynoszący 80,5%.

REKLAMA

Według Urzędu Statystycznego Islandii siła robocza składała się z osób w wieku od 16 do 74 lat i liczyła 198 000 pracowników. Z tego 194 700 osób było zatrudnionych, a 3400 osób pozostawało bez pracy. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 80,5%, stopa zatrudnienia 79,2%, a bezrobocia 1,7%.

Porównanie między listopadem 2016 a 2017 roku pokazuje, że siła robocza zmniejszyła się o 1000 osób, a współczynnik aktywności zawodowej spadł o 3,5 punktu procentowego. Mimo że liczba osób zatrudnionych była niemal identyczna, stopa zatrudnienia zmniejszyła się o 2,9 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1200 osób, a stopa bezrobocia spadła o 0,6 punktu procentowego. Liczba osób nieaktywnych zawodowo wyniosła 47 900 w porównaniu do 37 800 w listopadzie 2016 roku.

Grupa GMT/Krzysztof Grabowski

Opublikowany w: