-1.2 C
Reykjavík
31 stycznia 2023

Stopy procentowe pozostaną bez zmian

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Islandii podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Podstawowa stopa procentowa banku – oprocentowanie siedmiodniowych lokat terminowych – pozostanie na poziomie 4,25%.

Według danych opublikowanych przez Islandzki Urząd Statystyczny w dniu 9 marca 2018 r. wzrost PKB w 2017 r. wyniósł 3,6%, co jest zbliżone do prognozy banku opublikowanej w lutowym biuletynie monetarnym.

W lutym inflacja wyniosła 2,3%, co oznacza spadek w porównaniu do 2,4% w styczniu. Inflacja bazowa również nieznacznie spadła. Z roku na rok maleje wzrost cen nieruchomości, a efekty dotychczasowej aprecjacji kursu korony uległy osłabieniu. Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie.

Od ostatniego posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej wartość korony w stosunku do innych walut wzrosła, a rynek walutowy pozostaje dobrze zbilansowany. Prognozy dotyczące inflacji zasadniczo nie uległy zmianie, chociaż wydaje się, że oczekiwania nieznacznie wzrosły. Jeszcze jednak za wcześnie, aby stwierdzić, czy oczekiwania względem inflacji nie są w mniejszym stopniu związane z celem inflacyjnym Banku Centralnego.

Wysoki realny kurs waluty spowolnił wzrost eksportu i przewiduje się zmniejszenie dodatniej luki produktowej. Niemniej jednak, aby zahamować szybki wzrost popytu krajowego, potrzebna jest rygorystyczna polityka monetarna. Niedawna decyzja o niezakończeniu negocjacji płacowych zmniejsza krótkoterminowe ryzyko niezrównoważonego wzrostu płac, ale na rynku pracy nadal występują ukryte naciski.

Grupa GMT/Grażyna Przybysz

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -