Świąteczne zakazy

419

Policja przypomina, że w okresie poprzedzającym Wielkanoc, czyli w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobota i Wielkanoc czyli Niedzielę Zmartwychwstania, zakazane jest urządzanie imprez masowych w lokalach dostępnych dla ogółu społeczeństwa. To samo dotyczy publicznych spotkań, koncertów, wystaw i miejsc w których spotykają się ludzie aby grać np. w bingo.
Wyjątek stanowią zaplanowane na Wielki Piątek wystawy, koncerty i inne wydarzenia, które będą  mogły się odbyć ale dopiero po godzinie 15:00.