Świąteczny dodatek dla bezrobotnych

2015

Urząd Pracy będzie wypłacał osobom bezrobotnym poszukującym pracy premię świąteczną, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Społecznych i Mieszkalnictwa zostanie im przelana w dniu 5 grudnia.

Pełna premia dla osób, które są bezrobotnymi wynosi 53 647 koron i będzie ona naliczana proporcjonalnie do tego jakie prawo do zasiłku posiadał bezrobotny w ciągu roku.

Zgodnie z ogłoszeniem podanym przez Urząd Pracy, prawo do premi świątecznej mają osoby bezrobotne, poszukujące pracy z prawem do zasiłku, które potwierdziły swoją gotowość do poszukiwania pracy w okresie 20 listopada – 3 grudnia.

Warunki i obliczanie premii jest przeprowadzane na takich samych warunkach jak rok temu.

Opublikowany w: