Szykują się radykalne zmiany w stolicy

2035

Wiele zmian będzie wprowadzonych w zabudowie, zmianie organizacji ruchu i życia codziennego w Reykjaviku. Zmiany te wiążą się z planami przebudowy miasta, które zakładają zakończenie procesu do 2030 roku.

Na projekt składa się wiele radykalnych zmian, które koncentrują się najbardziej w centrum miasta, w dzielnicy Vatnsmýri i Elliðaárvog, jak również przewiduje on przebudowę starego portu.

W planie jest zmniejszenie ruchu drogowego i użycia samochodów osobowych w centrum miasta, co ma zostać dokonane dzięki ulepszeniu transportu publicznego i jeszcze lepszemu rozwinięciu tras rowerowych. Projekt zakłada także położenie dużego nacisku na promowanie turystyki rowerowej.

Opublikowany w: