Tajemnicze przelewy

455

Według informacji podanych przez RÚV, wyszło na jaw, że managerowie Landsbanki, w dzień przed upadkiem banków, wyprowadzili z kont bankowych miliardy koron.
Komisja, która bada obecnie sprawę Landsbanki, wystosowała pisma do czterech osób, które zajmowały w tamtym czasie decydujące stanowiska w zarządzie, byli to Kjartan Gunnarsson, Andri Sveinsson, Svafa Grönfelt i Þorgeir Baldursson. W pismach tych komisja prosi o wyjaśnienia dotyczące niespodziewanych przelewów pieniężnych do których doszło 6 października 2008 roku, czyli na dzień przed kryzysem. Te same listy otrzymali ówcześni managerowie banku Halldór Kristjánsson i Sigurjón Þ. Árnason.
W liście jest mowa o 34 miliardach islandzkich koron, które zostały przelane z Landsbanki, na inne fundusze w  MP Bank, Landsvaki i Straumur. Według komisji przelewy te zostały wykonane bez specjalnego powodu, tym bardziej komisja prosi o ich wytłumaczenie.
Komisja prowadzi to śledztwo we współpracy z prokuratorem nadzwyczajnym. Prowadzone są bardzo szczegółowe badania dotyczące działalności banku, szczególnie w czasie przed kryzysem. Jeżeli dyrektorzy i managerowie nie będą mieli właściwego wytłumaczenia odnośnie tych przelewów, mogą zostać zmuszeni do zwrócenia przynajmniej części tych pieniędzy z własnych kieszeni.