Unia Europejska i kontrola dewizowa Islandii

869

Przedstawiciele Unii Europejskiej i rząd Islandii, podjęli wspólnie decyzję o utworzeniu specjalnej grupy roboczej, która miałaby zająć się oceną sytuacji w zakresie kontroli dewizowej oraz możliwością wprowadzenia do niej ewentualnych zmian. Unia Europejska chce wiedzieć jaką kontrolę dewizową prowadzi Islandia.

Grupa ta będzie pomagać również w rozwiązywaniu problemów, które powstają w czasie procesu negocjacyjnego.

Do Islandii z oficjalną wizytą przyjedzie dziś Štefan Füle, komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa w Komisji Europejskiej, który będzie tu aby omówić dalsze negocjacje pomiędzy Islandią a Unią Europejską. Przybliży on również władzom kraju to z czym Islandia będzie musiała sobie poradzić  w czasie dalszych rozmów akcesyjnych.

Opublikowany w: