8.8 C
Reykjavík
30 września 2022

Urząd Pracy zamyka drzwi i wprowadza zdalną obsługę

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Vinnumálastofnun (Urząd Pracy) zamyka wszystkie swoje biura, ale pracownicy będą pomagać ludziom online i telefonicznie. Obsługa telefoniczna po polsku, jest prowadzona każdego dnia od godziny 13:00 do 15:00 pod numerem 515 4800 i wybraniu wewnętrznego 8.

WAŻNE INFORMACJE dotyczące zasiłków.

Proszę zauważyć, że pracownicy nie mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z powodu natychmiastowego obniżenia etatu zatrudnienia, ponieważ formularz wniosku nie jest gotowy. Osoby samozatrudnione mogą złożyć podanie wypełniając tradycyjny wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Parlament zatwierdził ustawę Ministra spraw dzieci i polityki społecznej Ásmundura Einara Daðasona dotyczącą prawa do zasiłku dla bezrobotnych wraz ze zmniejszonym etatem zatrudnienia z powodu tymczasowego kryzysu w działaniach operacyjnych pracodawców.

Prawo stanowi, że zasiłek wypłacany w połączeniu ze zmniejszonym etatem zatrudnienia nie ma wpływu na indywidualne prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Urząd Pracy przygotowuje wniosek o zasiłek dla bezrobotnych z powodu obniżonych etatów zatrudnienia.

Urząd Pracy pracuje obecnie nad cyfrowym wdrożeniem tej aplikacji na stronie domowej Urzędu i na chwilę obecną nie można złożyć podania o zasiłek ze względu na obniżony etat zatrudnienia.

Od jakiego okresu obowiązuje nowa ustawa i jak długo będzie obowiązywać?

Wnioski o zasiłek ze względu na obniżony etat zatrudnienia będą obowiązywać z mocą wsteczną od daty 15 marca 2020 r. Prawo obowiązuje do 1 czerwca 2020 r. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób samozatrudnionych.

Gdzie i jak mogę złożyć wniosek?

Urząd Pracy jest trakcie przygotowania cyfrowej aplikacji dla tych, których etat został zredukowany. Aplikacja ta wkrótce będzie dostępna dla użytkowników – moich stron. Ogłosimy na stronie internetowej Urzędu Pracy w najbliższych dniach, kiedy będzie można zacząć wypełniać wnioski.

Pracownik, któremu obniżono etat, musi jedynie złożyć wniosek do Urzędu Pracy. Pracodawca przedkłada następnie potwierdzenie zmiany etatu zatrudnienia i miesięczny plan zarobków pracownika. Żadne dodatkowe dane nie będą wymagane

W jaki sposób pracodawca przekazuje niezbędne dane?

Pracownicy i pracodawcy będą musieli złożyć wniosek i niezbędne informacje za pośrednictwem moich stron na stronie internetowej Urzędu Pracy. Zarówno wniosek pracownika, jak i potwierdzenie pracodawcy nie są dostępne na moich stronach, ale będą dostępne wkrótce.

Urząd Pracy zaleca pracodawcom aby uzyskać klucz lodowy(íslykill)lub identyfikator elektroniczny dla swojej firmy, ponieważ wszystkie dokumenty związane ze zmniejszonymi etatami zatrudnienia muszą być przekazywane na moich stronach Urzędu Pracy za pomocą identyfikacji elektronicznej. Informacje o tym jak pracodawca może uzyskać dostęp do klucza lodowego lub identyfikacji elektronicznej dla swoich operacji biznesowych, można znaleźć tutaj: vefur.island.is/ i www.skilriki.is.

Dalsze szczegóły

Gdy etat zatrudnienia pracownika zostanie zmniejszony o co najmniej 20%, ale nie mniej niż 25%, dochód, który otrzymuje w wyniku zmniejszenia etatu zatrudnienia, nie zmniejsza prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Płatności z Urzędu Pracy uzależnione są od dochodów i proporcjonalnie do obniżonej stopy zatrudnienia. Jednak wynagrodzenie od pracodawców i całkowity zasiłek dla bezrobotnych nigdy nie mogą przekroczyć 90% średniego całkowitego wynagrodzenia pracownika i nigdy więcej niż 700 000 ISK. Miesięczne wynagrodzenie za 100% pracy do 400 000 ISK – jest w pełni gwarantowane.

W przygotowaniu na stronie Urzędu Pracy jest kalkulator, aby można było oszacować swoje płatności.

Prawo do wypłat z Funduszu Gwarancji Płac

W przypadku bankructwa pracodawcy pracownik zachowuje prawo do płatności z Funduszu Gwarancji Płacy na podstawie wcześniejszego etatu zatrudnienia.

Gdzie mogę znaleźć przepisy prawne?

Przepisy tymczasowe są dostępne na stronie internetowej Parlamentu – TU.

źródło: vinnumalastofnun.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -