2.1 C
Reykjavík
21 marca 2023

Ustalono maksymalne obciążenie spłaty kredytu hipotecznego

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Ze względu na rosnące ceny nieruchomości i rosnące zadłużenie gospodarstw domowych, Komitet Stabilności Finansowej Banku Centralnego Islandii postanowił ustalić zasady dotyczące maksymalnego obciążenia obsługą zadłużenia, tak aby wskaźnik zadłużenia hipotecznego był ogólnie ograniczony do 35 procent i 40 procent dla kupujących po raz pierwszy.

Wskaźnik obciążenia spłatą zadłużenia liczony jest jako stosunek obciążenia spłatą zadłużenia hipotecznego do miesięcznych dochodów do dyspozycji osoby fizycznej. Obciążenie obsługą zadłużenia kredytów hipotecznych jest sumą obciążenia obsługi zadłużenia wszystkich kredytów hipotecznych, a miesięczny dochód do dyspozycji oblicza się jako oczekiwany trwały dochód kredytobiorcy miesięcznie po opodatkowaniu i innych opłatach.

„Przy obliczaniu wskaźnika przyjmuje się pewne maksimum okresu kredytu hipotecznego. „Pożyczkodawcy otrzymują zwolnienie z przepisów do pięciu procent całkowitej kwoty nowych kredytów hipotecznych przyznawanych w każdym kwartale” – stwierdziła komisja w oświadczeniu.

Stwierdza również, że zmniejszyła się niepewność co do sytuacji firm finansowych i poprawiła się jakość kredytów. Komitet jest zdania, że ​​szybko rosnące ceny aktywów wraz ze wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych już przyniosły niestabilne ryzyko systemowe przynajmniej do takiego samego poziomu, jak przed rozprzestrzenieniem się epidemii.

W związku z tym, w świetle zwiększonej akumulacji ryzyka systemowego związanego ze zmiennością, podjęto decyzję o zwiększeniu przyrostu korekty z tytułu zmienności dla przedsiębiorstw finansowych z zera punktów procentowych do dwóch procent.

Celem zwiększenia korekty z tytułu zmienności jest zmniejszenie prawdopodobieństwa, że ​​firmy finansowe będą zbytnio opóźniać udzielanie pożyczek w cięższych latach. Utrzymując wzrost zmienności na poziomie zerowym, banki są lepiej przygotowane do reagowania na potencjalne straty kredytowe.

„Wskaźnik zmienności udowodnił swoją wartość podczas epidemii, a komisja zbadała, jaka powinna być neutralna wartość zmienności w przyszłości” – czytamy w oświadczeniu.

Komitet wzywa również operatorów usług płatniczych, aby w świetle cyberataków i zakłóceń rozważyli bezpieczeństwo swoich systemów i zapewnili ciągłość działania. „W opinii komisji równoległe karty płatnicze muszą być dostępne niezależnie od krajowego rozwiązania małych płatności bez połączenia z międzynarodową infrastrukturą kartową. Towarzyszyć temu będzie zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej. Bank Centralny przygotowuje się do wdrożenia takiego rozwiązania płatniczego” – poinformowała komisja w oświadczeniu.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -