-4.2 C
Reykjavík
8 lutego 2023

Viðar nie miał upoważnienia zarządu Eflingu do prowadzenia interesów z Andrim

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W opinii prawnej Oddura Ástráðssona dla zarządu związku zawodowego Efling stwierdza się, że Viðar Þorsteinsson, były dyrektor zarządzający związku, nie miał upoważnienia zarządu do prowadzenia w imieniu spółki w 2019 r. interesów z Andrim Sigurðssonem i jego firmą Sigur vefstofa ehf. Viðar zatwierdzał również wydatki na projekty dotyczące strony internetowej związku w roku 2020.

Przewodnicząca Eflingu, Agnieszka Ewa Ziółkowska, zwróciła się 15 marca tego roku w imieniu zarządu do kancelarii prawnej LGM slf. i prawnika Oddura Ástráðssona o przeprowadzenie audytu prawnego płatności wykonanych przez Efling na rzecz firmy Sigur vefstofa należącej do Andriego Sigurðssona. Zwrócono się o ocenę, czy pracownicy Eflingu byli upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu związku zawodowego przez zatwierdzanie i opłacanie faktur Sigur vefstofa.

W okresie od 12 listopada 2018 r. do 9 sierpnia 2021 r. spółka Sigur vefstofa wystawiła 25 faktur za usługi na rzecz Eflingu. Łączna kwota faktur, z uwzględnieniem VAT, wyniosła 23 446 354 ISK. Za fakturami kryła się praca w wymiarze 1721,5 godziny, gdzie za każdą godzinę pobierano 10 900 ISK. Stwierdzono, że przez większość dni Andri pracował dla Eflingu bez przerwy po 8 godzin.

Rok 2018

Zarząd Eflingu w dniu 23 sierpnia 2018 r. wyraził zgodę na „wypłacenie Andriemu Sigurðssonowi (Sigur vefstofa ehf.) wynagrodzenia za jego pracę przy projektowaniu stron internetowych i przy powiązanych projektach dla Eflingu. Stwierdzono, że umowa ta obowiązywała od 1 września do 31 grudnia 2018 r. i obejmowała 24 godziny pracy tygodniowo. Zgodnie z zatwierdzeniem zarządu, Andri otrzymał za przedmiotową pracę wynagrodzenie w wysokości 4 447 200 ISK. Współpraca Eflingu z Andrim była kontynuowana do końca 2019 r. bez odnowienia upoważnienia lub pełnomocnictwa przez zarząd.

W protokole z posiedzenia Rady Dyrektorów z 23 sierpnia 2018 r. zapisano, że zatwierdzono nową procedurę dotyczącą zaangażowania Rady w finanse spółki. Rada zatwierdzała budżet, a przewodniczący i zarząd byli upoważnieni do działania w jego ramach. Jeśli koszty przekroczyłyby plan, należało tę kwestię obowiązkowo podnieść na zebraniu zarządu. W protokole z posiedzenia zarządu z dnia 20 września 2018 r. stwierdzono, że Viðar otrzyma pełnomocnictwo do badania i zatwierdzania audytów ksiąg rachunkowych.

Rok 2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. Andri (w imieniu Sigur vefstofa) i Viðar (w imieniu Eflingu) podpisali umowy, zgodnie z którymi Andri miał wykonywać prace związane z projektowaniem i tworzeniem strony internetowej, a także prace z zakresu technologii informacyjnej w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Czas trwania umowy nie został określony, ale wyznaczono pewne etapy projektu. Pierwszy z nich przypadał na 17 maja 2019 r., czyli nieco ponad miesiąc przed zawarciem umowy, a ostatni na 12 lipca 2019 r. W umowie stwierdzono, że musi ona zostać podpisana, zanim Andri będzie mógł rozpocząć pracę nad projektem.

Zarząd był słabo poinformowany lub w ogóle nie wiedział o pracy Andriego i nie zatwierdził związanych z nią wydatków. Z rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, które otrzymano 7 maja 2020 r., wynika, że koszt modernizacji strony internetowej Eflingu w 2019 r. wyniósł 13,3 mln ISK. Z protokołu nie wynika jednak, że zarząd zatwierdził ten koszt. „W ten sposób zarząd nie wypełnił swoich obowiązków w zakresie uwzględniania i monitorowania finansów spółki” – czytamy w opinii prawnej.

Rok 2020

W zaktualizowanym budżecie Eflingu na 2020 r., przygotowanym 16 czerwca tegoż roku, stwierdzono, że koszt strony internetowej szacuje się na 11 622 108 ISK za ten rok. Według rocznego sprawozdania finansowego spółki za ten sam rok, które zostało przedstawione na posiedzeniu zarządu 29 kwietnia 2021 r., rzeczywisty koszt wyniósł 23 228 562 ISK, czyli prawie dwa razy więcej, niż podano w zatwierdzonym budżecie na rok 2020. Zarząd nie odniósł się do tego kosztu, a tym samym nie dopełnił swoich obowiązków. Należy podkreślić, że uwzględniono też koszty inne niż płatności dla Andriego, ponieważ faktury firmy Sigur vefstofa opiewały w tym roku na kwotę 5,6 mln ISK.

W opinii prawnej stwierdzono, że istniała luka w procedurze i podziale ról między zarządem a dyrektorem zarządzającym. Uprawnienia zarządu, dotyczące ustaleń w zakresie decyzji o wydatkach nie były przestrzegane aż do drugiego roku po zawarciu umowy, a zarząd nie reagował na fakt, że wydatki przekraczały budżet. „Wydaje się, że w tym samym okresie dyrektor zarządzający uważał, że może, pomimo porozumienia z zarządem, decydować o tym, które projekty należy realizować i jakie środki na nie przeznaczyć, bez przedstawiania tego zarządowi, nawet jeśli były to wydatki finansowe, które nie kwalifikują się jako codzienna działalność firmy” – czytamy w opinii prawnej.

Należy pamiętać, że wszelkie kwestie finansowe związków zawodowych dotyczą pieniędzy publicznych, pochodzących ze składek członków związku, dlatego powinny podlegać szczególnie skrupulatnej kontroli i starannemu planowaniu.

Osoby dramatu

Andri Sigurðsson jest liderem grupy Jæja, która okazała duże wsparcie dla Viðara i Sólveig Anny. Jest on projektantem stron internetowych i właścicielem firmy Sigur vefstofa ehf., a także byłym członkiem Partii Socjalistycznej. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi zajmował honorowe miejsce na tej liście w okręgu wyborczym Reykjavík Południe. Sólveig Anna Jónsdóttir, przyszła przewodnicząca Eflingu, przed tymi samymi wyborami zajmowała czwarte miejsce na liście tej partii w okręgu wyborczym Reykjavík Północ.

Andri jest także moderatorem strony internetowej Jæja, na której regularnie publikowane są różne artykuły dotyczące m.in. socjalizmu i walki związkowej. Większość z nich jest autorstwa samego Andriego, z wyjątkiem czterech. Pod jednym z nich podpisał się Viðar Þorsteinsson, a pod drugim Sólveig Anna Jónsdóttir.

Na stronie grupy Jæja na Facebooku można znaleźć liczne wpisy wyrażające poparcie dla Sólveig Anny i Viðara, a także wpisy, w których wyraża się nienawiść do tych, którzy się im sprzeciwiali i chcą zapewnić przejrzystość finansową związku zawodowego Efling, w tym do Agnieszki Ewy Ziółkowskiej.

W temacie:

Na podstawie artykułu Stundin / stundin.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -