Vogar ma złe wyniki

622

 Vogar jest jedną z 12 gmin, które otrzymały ostrzeżenie w sprawie zadłużenia i słabych wyników działalności gminy. Problemem jest to że zarząd gminy nie stosuje się do problemów z zadłużeniem i nie podejmuje żadnych działań w celu poprawy sytuacji. Zobowiązania gminy ogółem na koniec 2009 roku wyniosły ponad 2,1 mld koron, w tym zadłużenia wobec banków na około 298 milionów koron, to jest około 52% dochodów gminy.