W bezrobociu bijemy rekordy

1747

Ukazał się raport, który zawiera szereg różnych statystyk i porównań, na temat obcokrajowców zamieszkujących Islandię. I tak, możemy w nim przeczytać m.in.

- REKLAMA -

  • Od roku 2008 do roku 2012 ilość cudzoziemców mieszkających w Islandii wzrosła i stanowi ona 6,7% całego społeczeństwa.
  • Na początku roku 2013 było 25926 imigrantów, ale jeśli wliczymy dzieci urodzone już w Islandii to ilość ta wzrasta do 29120 osób, co oznacza że 9,1% całej populacji jest imigrantem lub drugim pokoleniem imigrantów.
  • W przybliżeniu 8% siły roboczej kraju stanowią obcokrajowcy, jednak prawie co piąta osoba bezrobotna jest imigrantem.
  • Na początku roku 2013 było 9363 osób z Polski i to właśnie Polacy są największą mniejszością narodową i stanowią 3% całego społeczeństwa, a 44% wszystkich cudzoziemców.
  • Bezrobotni Polacy to 56% wszystkich bezrobotnych cudzoziemców.

Cały raport TU

- REKLAMA -

Opublikowany w: