Wdrażanie planu

702

 Opieka społeczna wdraża plan z udziałem lokalnych sieci usług dla osób nieuleczalnie chorych i z chorobami zagrażającymi ich życiu. Celem projektu jest to, żeby osoby z takimi chorobami mogły korzystać z jak największej pomocy w ramach systemu, miały bezpośredni i szybki kontakt z doradcami. Plan oparty jest na pomyśle z 2007 roku. Wyniki badań wskazywały wtedy że ludziom w takiej sytuacji trudno było się „poruszać w labiryncie” praw systemu publicznego.