Więcej dzieci

470

 W przyszłym roku wzrośnie liczba dzieci, które pójdą do przedszkoli. Przez co musi ulec zwiększeniu liczba miejsc w przedszkolach. Przewiduje się, że w nowym roku będzie konieczne stworzenie ponad 300 nowych miejsc. Do tej pory miasto Reykjavik starała się zapewnić wszystkim dzieciom, które ukończyły dwa lata dostęp do przedszkoli. Zgodnie z zapowiedzią, na potrzeby przedszkoli będą wykorzystane budynki przenośne, zwiększona zostanie liczba miejsc w ośrodkach opieki dziennej, gdzie będą udostępnione dodatkowe pokoje, jak również wykorzysta się wolne miejsca w szkołach podstawowych.
Oczekuje się, że na przełomie stycznia i lutego 2011 roku, otwarte będzie nowe przedszkole w Norðlingaholt, co da dodatkowo 70 nowych miejsc. Od września do grudnia przyszłego roku ma zostać utworzonych 239 miejsc.