Więcej osób jednocześnie na basenie

1481

Przepisy ograniczające liczbę osób przebywających jednocześnie na basenie zostały rozluźnione 1 czerwca. Obecnie liczba ta może wynosić do 75% maksymalnej liczby osób dla danego obiektu.

Baseny zostały ponownie otwarte 18 maja, po 8-tygodniowym zamknięciu.

Konieczność zachowania 2-metrowej odległości między osobami została złagodzona 25 maja, stając się opcjonalna w większości miejsc. Obecnie na Islandii są tylko dwa aktywne przypadki COVID-19.

Jeśli liczba ta pozostanie na niskim poziomie, władze mają nadzieję, że baseny będą mogły przyjmować pełną liczbę gości już od 15 czerwca lub nawet wcześniej.

Monika Szewczuk

Opublikowany w: