Wielu imigrantów jest bez pracy

1221

Ponad 18 proc bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, stanowią obcokrajowcy. Liczba ta pozostaje na takim poziomie już od ponad dwóch lat.

Jak informowaliśmy wczoraj, od lipca 2012 roku do Islandii przeprowadziło się 2890 obcokrajowców, a najnowsze dane wskazują na to, że obecnie wśród osób bezrobotnych znajduje się 1400 obcokrajowców.

Największa liczba obcokrajowców przyjeżdżających teraz na Islandię, najprawdopodobniej rozpoczyna pracę w branży turystycznej. Natomiast sektor budowlany jest główną gałęzią, w której zatrudnia się obcokrajowców. Obie branże rozwijają się coraz szybciej i pracownicy, którzy są w nich zatrudniani nie muszą mieć wyższego wykształcenia.

Biorąc pod uwagę to, że nastąpił wzrost aktywności w sektorze budowlanym, można spodziewać się wzrostu importu siły roboczej.

Opublikowany w: