Wskaźnik bezrobocia wyniósł 4,8 proc.

853

W sierpniu tego roku, bezrobocie wyniosło 4,8 proc., w tym samym czasie liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy była na poziomie około 8200 osób. W związku z tym, że wielu bezrobotnych jest zatrudnianych do prac sezonowych ich liczba waha się pomiędzy miesiącami.
Podobna sytuacja była rok temu, kiedy wskaźnik bezrobocia pomiędzy lipcem a sierpniem wzrósł o 0,1 proc. z 6,6 proc do 6,7 proc.

Liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się w Urzędzie Pracy przeciętnie o 60 osób, a liczba kobiet o 112. Liczba bezrobotnych w obszarze metropolitarnym zmniejszyła się o 108, a na obszarach wiejskich o 64.

- REKLAMA -

Opublikowany w: