Wydają pozwolenia na zakup ziemi

1170

Od roku 2007, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wydało dla 23 osób fizycznych, bądź firm zagranicznych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), pozwolenie na zakup nieruchomości, gruntu lub ziemi w Islandii. Z takimi wnioskami muszą występować wszyscy Ci, którzy są spoza EOG.Obywatele z innych państw członkowskich należących do EOG, nie muszą starać się o specjalne zezwolenia na zakup nieruchomości bądź gruntów w Islandii, ponieważ nie ma przepisów, które by tego wymagały.
W dzisiejszym Morgunblaðið, poruszono dyskusję na temat obcokrajowców, którzy otrzymali takie zezwolenie. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, najwięcej bo 13 zezwoleń wydano obywatelom bądź firmom z USA. Pozytywnie rozpatrzone były również wnioski o zezwolenie na zakup nieruchomości lub ziemi, które składały firmy i osoby prywatne z Australii, Indonezji, Argentyny, Rosji, Ugandy, Malezji, Izraela i Chin.