Wyrazy współczucia

536

 Prezydent  Islandii, Ólafur Ragnar w dniu dzisiejszym przekazał wyrazy współczucia dla Chin z powodu tragicznych zdarzeń które miały miejsce w Chinach w ostatnich dniach. Następnie prezydent przesłał również wyrazy współczucia dla prezydenta Pakistanu, ze względu na powodzie, które spowodowały ogromne szkody w kraju. Wiele milionów teraz walczy ze skutkami powodzi.