Wzrosło utrzymanie dzieci

511

Według najnowszych obliczeń, jakie zostały przeprowadzone przez Urząd Statystyczny, roczny koszt utrzymania jednego ucznia, w szkołach podstawowych, które są prowadzone przez samorządy lokalne, wyniósł we wrześniu tego roku, 1.321.308 koron.
Średnie koszty utrzymania jednego ucznia w 2010 roku wynosiły 1.257.313 koron i w okresie jednego roku wzrosły one o 5,1%.