Wzrost cen biletów

609

Z dniem1-go października, firma Strætó bs. zapowiedziała 9-10% wzrost cen biletów na przejazd autobusami komunikacji miejskiej. Bilet miesięczny (græna kortið) wzrośnie z 6.400 na 7.000 koron, cena biletu trzymiesięcznego (rauða kortið), zwiększy się z 14.500 do 15.900 koron, a koszt biletu dziewięciomiesięcznego (bláa kortið) wzrośnie z 35.000 do 38.500 koron. Cena pojedynczego biletu nie została zwiększona i jednorazowy przejazd autobusem wynosi 350 koron. Firma Strætó bs. zrezygnowała ze sprzedaży dwutygodniowych biletów (gula kortið) z powodu małego zainteresowania tymi biletami.