Wzrost indeksu płac

496

Według najnowszego indeksu płac, wygląda na to, że w latach 2009 i 2010, wynagrodzenia wzrosły o 4,7%. W tym samym okresie czasu w sektorze prywatnym zanotowano wzrost o 6,0% a w publicznym o 1,9%.
W sektorze prywatnym najbardziej wzrosły wynagrodzenia za usługi, w handlu detalicznym i sklepach, aż o 7,2%, natomiast płace managerów wzrosły o 5,1%.
W tym samym okresie, wynagrodzenia w zależności od wykonywanego zawodu  wzrosły od 3,6% do 8%. Najwyższe płace są obecnie w transporcie a najniższe w budownictwie.

Informacje/ Hagstofa Islands