Wzrost na rynku pracy o 1,2%

809

W czerwcu na islandzkim rynku pracy zatrudnionych było 204 229 osób, co stanowi wzrost o 12,5 tys. między miesiącami i 2400 w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost wynosi 6,5% pomiędzy miesiącami i 1,2% pomiędzy latami.

Liczba imigrantów na rynku pracy wzrosła między latami najbardziej, ich liczba w czerwcu wyniosła 35 389 i wzrosła o prawie 1800 od czerwca ubiegłego roku.

W czerwcu na rynku pracy było 108 008 mężczyzn i 96 194 kobiet. Odsetek mężczyzn wyniósł 52,9% w stosunku do 47,1% kobiet.

Opublikowany w: