Wzywają do skrócenia tygodnia pracy i wyrównania płac

1064

Związki SFR- stéttarfélag í almannaþjónustu zwróciły się do rządu, do wszystkich związków zawodowych i do pracowników aby Ci połączyli swoje siły w celu rozpoczęcia kampanii na rzecz skrócenia tygodnia pracy do 36 godzin oraz wyrównania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć.

- REKLAMA -

Jak informuje ruv.is, znajduje to odzwierciedlenie w raporcie z ostatniego dorocznego, walnego zebrania SFR.

Podczas zebrania przedstawiciele związków omówili wiele ważnych kwestii dotyczących długości pracy i zasad zatrudnienia oraz podkreślili znaczenie wprowadzenia równości płac ze względu na płeć.

- REKLAMA -

Opublikowany w: