1.8 C
Reykjavík
3 lutego 2023

Zachęca się wszystkich do przestrzegania zasady 2 metrów

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Rozporządzenie związane z przestrzeganiem zasady dwóch metrów, jest najbardziej ukierunkowane na firmy, restauracje i inne miejsca gdzie spotykają się ludzie. Przepis nie nakłada obowiązku przestrzegania zasady dwóch metrów między osobami, które mieszkają razem. Tym samym nie nakłada się bezpośredniego obowiązku utrzymania zasady na osoby prywatne.

Informacje takie zostały podane w komunikacie z Wydziału Obrony Cywilnej, Krajowego Komisarza Policji i biura Głównego Epidemiologa. Komentarz do określonych wcześniej zasad był konieczny, ponieważ zaistniał powód do jego wyjaśnienia. Nastąpiła pewna rozbieżność w brzmieniu przepisów dotyczących ograniczeń związanych z utrzymaniem 2 metrowej odległości.

„Zgodnie z zasadą zawartą w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, strony prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od wykonywanej przez siebie działalności, są zobowiązane do zapewnienia odległości pomiędzy osobami, które nie dzielą wspólnego mieszkania” głosi komunikat.

W komunikacie napisano, że rozporządzenie Ministra Zdrowia nie mówi o tym, że każdy człowiek musi spełniać taki wymóg, ale że przepis nakłada nakaz na firmy i lokale usługowe.

Z drugiej jednak strony, epidemiolog wydał instrukcje wzywające wszystkich do zachowania zasady dwóch metrów odległości.

Zwraca się również uwagę na pewną rozbieżność w informacjach jakie wydały władze. Mówi się, że należy zachować limit odległości między „osobami, które nie są ze sobą powiązane, stronami niespokrewnionymi lub stronami, które nie dzielą wspólnie mieszkania”. Ta rozbieżność w sformułowaniu jest powodem do wyjaśnienia.

„Dlatego też szczególnie zachęca się ludzi, do przestrzegania limitu odległości w kontaktach z nieznajomymi, ale w kontaktach z osobami spokrewnionymi lub znajomymi konieczna jest rozwaga i odpowiednia ocena, czy należy zachować limit odległości, czy też nie.

Dopóki obowiązuje zasada dwóch metrów, firma czy instytucja nie może unikać stosowania się do niej i ma przestrzegać ograniczenia odległości ponieważ za jej złamanie grozi kara. Natomiast nie ma kary dla osób fizycznych, które nie przestrzegają limitu odległości” czytamy w komunikacie.

mmn / visir.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -