Zanieczyszczenie fluorem

732

Agencja Ochrony Środowiska, Umhverfisstofnun, otrzymała skargi, od rolników z okolic Hvalfjörður, o zanieczyszczeniach pochodzących z huty aluminium Norðuráls w Grundartanga. Hodowcy owiec obawiają się, że mięso tych zwierząt będzie skażone związkami fluoru, emitowanymi przez hutę aluminium. Związki fluoru dodawane są do pieców, dla poprawy procesu wytapiania, a następnie wydalane są w postaci lotnej i przedostają się do atmosfery ziemskiej. Skażone fluorem powietrze wywiera wpływ na zwierzęta i ludzi, bezpośrednio przez układ oddechowy lub pośrednio przez układ pokarmowy, a nadmiar fluoru w organizmie jest szkodliwy.
Huta aluminium jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli zanieczyszczeń i dokonywania ich pomiarów. W najbliższej przyszłości Agencja Ochrony Środowiska przeprowadzi własne badania w okolicach zatoki w Hvalfjörður.