6.8 C
Reykjavík
21 stycznia 2022

Zaostrzają przepisy dotyczące ochrony środowiska

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Nie dawno przeprowadzono zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, w których szczególną uwagę przywiązano do spalarni śmieci.
Nowe rozporządzenie, które zostało podpisane zmienia dotychczasowe przepisy i dostosowuje je do przepisów obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W związku z tymi zmianami wszystkie spalarnie odpadów, które działają w Islandii powinny spełniać takie same wymagania jak spalarnie w innych krajach.  

Zmiany te zostały spowodowane m.in. tym, że spalarnie śmieci w Ísafjorður, na Vestmannaeyjar  i w Kirkjubæjarklaustur doprowadziły w roku 2010 i 2011 do poważnych zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi dioksynami.
Największe straty z tego powodu ponieśli w ubiegłym roku rolnicy i farmerzy z Ísafjorður, którzy z powodu dioksyn nie mogli sprzedać mięsa swoich zwierząt oraz mleka. Badania, które przeprowadziło biuro ds. żywności i weterynarii wykazały, że w mleku i mięsie zwierząt hodowlanych, które pochodzą z okolic gdzie znajduje się spalarnia miały bardzo duże stężenie dioksyn. Skażenie to wynikało z tego, że spalarnia śmieci, która jest usytuowana w tamtym okręgu nie spełnia wymogów ochrony środowiska, w zakresie oczyszczania wydalanych do atmosfery metali ciężkich. O tej sprawie pisaliśmy na łamach informacji w artykułach : „Zatrute mleko”, „Zatruwają środowisko”,„Dioksyny w mięsie i mleku” i „Badania gleby w Isladnii”.

Jak informuje Agencja Ochrony Środowiska, spalarnie odpadów są zobowiązane do tego aby przygotować się do wprowadzonych zmian i od dnia 1 stycznia 2013 roku przestrzegać wszystkich przepisów. Poza tym do dnia 1 maja Agencja Ochrony powinna zostać powiadomiona przez operatorów spalarni śmieci o tym czy będą oni kontynuować swoją działalność.

Zmiany w przepisach wymagać będą prowadzenia dokładnego i regularnego monitoringu substancji wydalanych do środowiska. Dwa razy do roku w spalarniach i ich okolicach będą musiały być przeprowadzone badania wskazujące stężenie dioksyn.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -