3.1 C
Reykjavík
2 kwietnia 2023

Zasady obowiązujące przy podróży do Islandii

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Władze Islandii opublikowały na oficjalnej stronie internetowej kraju COVID-19 oraz na stronie rządowej szczegółowe informacje dla osób podróżujących do Islandii. Granice Islandii są otwarte dla mieszkańców strefy Schengen, EOG, EFTA i UE. Od 6 kwietnia 2021 r. podróżni spoza tych regionów mają prawo wjazdu, jeśli przedstawią zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze zakażenie COVID-19. Pozostali podróżni spoza wyżej wymienionych regionów mogą być objęci wyjątkiem od ograniczeń w podróżowaniu w związku z zatrudnieniem lub z powodów osobistych (więcej informacji można znaleźć TU).

Poniższe zasady obowiązują od 1 lipca 2021 roku i będą obowiązywać do 15 sierpnia 2021 roku. Po tej dacie mogą one ulec zmianie.

Pytania i odpowiedzi rządu w sprawie środków stosowanych na granicach

Przed podróżą

Pasażerowie są przed podróżą zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza zawierającego informacje kontaktowe oraz oświadczenie o stanie zdrowia. Będą oni również zachęcani do pobrania aplikacji COVID-19 Rakning C-19, która zawiera informacje na temat COVID-19 i islandzkiej opieki zdrowotnej w różnych językach. Aplikacja została zatwierdzona przez Islandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych i przechowuje dane wyłącznie lokalnie na urządzeniu użytkownika, chyba że użytkownik udostępni je do celów śledzenia w przypadku zakażenia.

Zasady dla podróżnych z zaświadczeniem o szczepieniu lub przebytym zakażeniu

Wszyscy podróżni muszą dokonać wstępnej rejestracji przed przyjazdem do Islandii.

Podróżni z ważnym zaświadczeniem o szczepieniu lub ważnym dowodem wcześniejszego zakażenia COVID-19 nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku badania PCR po przyjeździe do Islandii oraz są zwolnieni z kontroli granicznej i kwarantanny. Pełne wymagania dotyczące zaświadczeń są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Zdrowia.

Aby zaświadczenie zostało uznane za ważne, musi upłynąć 14 dni od podania drugiej dawki (lub pojedynczej dawki w przypadku szczepionki Janssen/Johnson & Johnson). Jeśli nie upłynęło 14 dni, podróżny musi poddać się badaniom i kwarantannie (patrz niżej).
Jeśli istnieje choćby najmniejsze podejrzenie, że osoba przedstawiła sfałszowane świadectwo, musi ona poddać się badaniom, pięciodniowej kwarantannie i badaniu kontrolnemu.

Przepisy dla podróżnych nieszczepionych

Wszyscy podróżni muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Islandii.

Podróżni bez ważnego zaświadczenia o szczepieniu lub ważnego dowodu wcześniejszego zakażenia wirusem COVID-19 muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego nie później niż 72 godziny przed wyjazdem. Podróżni zostaną poddani po przyjeździe testowi, pięciodniowej kwarantannie i testowi kontrolnemu. Jeżeli wynik badania kontrolnego będzie negatywny, podróżny zostanie zwolniony z kwarantanny.

Kwarantanna

Od 9 kwietnia 2021 roku podróżni mogą zdecydować się na odbycie kwarantanny w wyznaczonych przez rząd hotelach, jeśli nie mają dostępu do odpowiednich pomieszczeń do odbycia kwarantanny. Podróżni nie będą ponosić opłat za pobyt w takich hotelach. Podróżni, którzy nie poddadzą się kwarantannie w oficjalnych obiektach rządowych, muszą odbyć kwarantannę w miejscu spełniającym określone wymagania.

Od 19 lutego 2021 r. podróżni są zobowiązani do izolacji w rządowym hotelu kwarantanny, jeśli uzyskają pozytywny wynik testu na odmianę SARS-CoV-2, o której wiadomo, że jest bardziej zaraźliwa lub bardziej prawdopodobne jest, że spowoduje poważną chorobę. Władze mogą umieścić podróżnych, u których pierwszy test graniczny dał wynik pozytywny, w hotelu kwarantannowym, jeżeli zostanie wykazane, że nie mają oni dostępu do odpowiednich pomieszczeń umożliwiających izolację lub kwarantannę lub istnieją powody, aby sądzić, że nie będą przestrzegać przepisów dotyczących kwarantanny.

Ogólne zasady kwarantanny można znaleźć w tym dokumencie wydanym przez Dyrekcję Zdrowia. Islandzka Rada Turystyki dysponuje listą miejsc noclegowych, które przyjmują gości w trakcie kwarantanny.

Zasady dotyczące dzieci

Dzieci urodzone w 2005 r. lub później nie muszą przechodzić testów na granicy ani przedstawiać negatywnego wyniku testu PCR po przyjeździe. Jeśli dziecko podróżuje z osobą, która jest zobowiązana do kwarantanny, musi ono pozostać z tą osobą i jest zwolnione z kwarantanny, jeśli drugi test osoby towarzyszącej będzie negatywny. Jeśli osoba towarzysząca jest zwolniona z podwójnego badania i kwarantanny, dziecko również jest zwolnione. Dziecko podróżujące samotnie nie musi przechodzić kwarantanny.
Dzieci, które ukończyły 16 lat muszą przejść badania na granicy, 5 dni kwarantanny i badania kontrolne, chyba że są w pełni zaszczepione. Dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia mogą podróżować do Islandii z rodzicami, jeśli rodzice są zwolnieni z ograniczeń w podróżowaniu.

Punkty wjazdu

Testy są dostępne na lotnisku w Keflavíku oraz w Seyðisfjörður, we wschodniej Islandii (dla pasażerów przybywających promem). Pasażerowie przybywający do innych międzynarodowych portów lotniczych (Reykjavík, Akureyri, i Egilsstaðir) lub portów będą badani w najbliższej lokalnej przychodni zdrowia. Pasażerowie są zachęcani do wcześniejszej rejestracji, aby ułatwić przeprowadzenie badań i skrócić czas oczekiwania.

W przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19

Jeśli po przylocie do Islandii wynik testu będzie pozytywny, podróżny może otrzymać propozycję poddania się dalszym badaniom w celu ustalenia, czy ma aktywną infekcję, czy też nie. W przypadku aktywnego zakażenia, pasażer musi poddać się samoizolacji. Cudzoziemcy, którzy są zobowiązani do samoizolacji, a nie mają dostępu do odpowiedniego miejsca, w którym mogliby się odizolować, otrzymają zakwaterowanie w specjalistycznym ośrodku izolacyjnym bez ponoszenia kosztów. Osoby zakażone muszą dostarczyć zespołowi ds. ustalania kontaktów informacje na temat osób, z którymi miały bliski kontakt w ciągu dwóch dni przed wystąpieniem objawów.

Badanie lekarskie, leczenie lub nadzór medyczny w przypadku chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, w tym COVID-19, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. Nie dotyczy to dobrowolnego wykonania testu PCR w celu rozpoznania COVID-19.

W przypadku zachorowania

Osoby podróżujące z zagranicy, które mają objawy podobne do przeziębienia, powinny skontaktować się z infolinią +354 544 4113 i muszą to zrobić przed udaniem się do szpitala lub przychodni.

Podróżnych zachęca się do śledzenia wiadomości i oficjalnej strony internetowej Islandii poświęconej COVID-19 przed i w trakcie podróży.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -