Zbudują drogę za 2,5 mld koron

715

Zarząd Dróg jeszcze dziś podpisze umowę z firmą Suðurverk, na wykonanie odcinka drogi Vestfjarðarvegur pomiędzy Eiðis i Þverár. Firma Suðurverk, była drugą w kolejności firmą, która złożyła najlepszą ofertę.
Firmą, która wystąpiła z najkorzystniejszą ofertą była firma wykonawcza Ingileifur Jónsson ehf.. Jednak jak się okazało wykonawcy Ci nie spełniali wszystkich wymaganych przez Zarząd Dróg kryteriów.
Tak więc Zarząd Dróg wybrał firmę z dobrą ofertą, która spełniała wszystkie wymogi. Wartość umowy, którą podpiszą przedstawiciele Suðurverk i Zarządu Dróg, to prawie 2,5 miliarda koron.

Opublikowany w: