Zgromadzenie Konstytucyjne

718

 Średnia wieku osób biorących udział w wyborach do najbliższego Zgromadzenia Konstytucyjnego to 47 lat, taka sama wśród kobiet i mężczyzn. Najstarszy mężczyzna ma 80 lat a najmłodszy 19. Wśród kobiet najstarsza kandydatka ma 66 lat, najmłodsza ma 22 lata. W sumie 523 osoby biorą udział w wyborach, z czego 364 mężczyzn i 159 kobiet. 
Według Credinfo, na stronie Zgromadzenia Konstytucyjnego na Facebooku jest o wiele więcej kobiet niż mężczyzn. Zainteresowanie wyborami jest bardzo duże.
Kandydaci pochodzą z różnych środowisk. Większość z nich to studenci 45%,  nauczyciele 44%, profesorowie 7%, dyrektorzy, managerzy 32%, kandyduje też 28% prawników. 20% kandydatów, to osoby wykonujące inne zawody, 5% jest bezrobotna.
Około 78 procent kandydatów to mieszkańcy Reykjaviku, 22% mieszka poza miastem, jest też 7 osób zza granicy. 
Wybory odbędą się 27 listopada. Aby Zgromadzenie Konstytucyjne powinno składać się z  minimum 25 i maksymalnie 31 delegatów wybranych w wyborach. Zgromadzenie powinno zostać zwołane 15 lutego 2011 roku i obradować do 15 kwietnia 2011.