Zmiany w ustawie dotyczące jazdy off-road

948

Parlament uchwalił nową ustawę dotyczącą jazdy off-road (drogą nieutwardzoną) i ochrony środowiska.

Zgodnie z nowym prawem osoba, które spowoduje poważne szkody w środowisku naturalnym będzie zobowiązana do zapłaty minimum 350.000 koron albo zostanie pozbawiona wolności do lat czterech. W ciężkich przypadkach pojazd sprawcy może zostać skonfiskowany przez sąd.

Według Agencji Ochrony Środowiska w Islandii poważne zniszczenia są definiowane jako szkody, które zostały uznane za nieodwracalne lub poszycie terenu zostało na trwałe zerwane.

Zmiana do ustawy weszła w życie od 1 maja.

Opublikowany w: