56 osób pozostawionych na wyspie

865

Islandzka Straż Przybrzeżna znalazła i uratowała grupę 56 osób. Zostali oni pozostawieni na bezludnej wyspie przez nieuczciwych ludzi, którzy przewozili ich z Turcji do Włoch. Powiedziano im, że wystarczy wspiąć się i przejść za wzniesienie na wyspie, aby znaleźli się już na drodze do celu.
W porzuconej grupie było dwanaścioro dzieci i dwie kobiety w ciąży.

Opublikowany w: