Domagają się wprowadzenia sankcji przeciwko Islandii

2180

Grupa 23 międzynarodowych organizacji walczących o ochronę zwierząt, wystosowała wspólny list do prezydenta Stanów Zjednoczonych – Baracka Obamy, wzywając go do nałożenia sankcji na Islandię. Związane to jest oczywiście z tym, że islandzkie firmy wielorybnicze nieprzerwanie poławiają wieloryby.

Organizacje, które podpisały się pod petycją stworzoną w maju tego roku, domagają się natychmiastowego nałożenia sankcji gospodarczych na islandzkie spółki handlowe, które są związane z połowami wielorybów.

Sygnatariusze listu, to członkowie koalicji Whales Need US (WNUS). W swojej petycji napisali oni także, że doceniają działania jakie na mocy dyrektyw w 2011 i 2014 roku prezydent USA podjął przeciwko Islandii, jednak czują oni, że należy zrobić coś więcej.

W swoim liście nawiązują oni w szczególności do ostatniego transportu mięsa wielorybiego, którego 1700 ton jest teraz w drodze do Japonii.

Podsumowując, reprezentanci organizacji wezwali prezydenta Baracka Obamę do „natychmiastowego nałożenia bardziej konkretnych środków(…)w tym do nałożenia ukierunkowanych sankcji handlowych wobec islandzkich firm, które są związane z przemysłem wielorybniczym(…)Sankcje te powinny być utrzymane do czasu, aż Islandia przestanie prowadzić komercyjne połowy wielorybów i zakończy handlowanie produktami z wielorybów”.

Opublikowany w: